VCA Certificering

Sinds dit jaar (2011) zijn de technische medewerkers van SBR VCA gecertificeerd.

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). Deze checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij verschillende opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Sinds dit jaar voldoen de technische medewerkers aan deze certificering en zijn ingeschreven in de landelijke VCA database.

Voordelen van VCA-certificatie voor u als SBR opdrachtgever:
VCA biedt een duidelijke structuur voor het VGM-beheersysteem van de aannemers. De opdrachtgever weet dus wat men kan verwachten van Vision-Net omdat wij VCA-gecertificeerd zijn. De medewerkers van SBR moeten onze eigen verantwoordelijkheid nemen voor de invulling en het beheer van het VGM-beheersysteem. Door synergie tussen opdrachtgever en SBR zal de totale kwaliteit en efficiŽntie van de organisatie verbeteren en resulteren in minder ongevallen en schades aan bedrijf en milieu.

Een VGM-doorlichting door de opdrachtgever zal niet langer noodzakelijk zijn of kan beperkt worden tot evaluatie van uitgevoerde projecten of werkzaamheden. Meer taken en verantwoordelijkheden kunnen aan SBR worden gedelegeerd en uitbesteed, aangezien wij competente organisaties zijn, met goede VGM opgeleide en gekwalificeerde werknemers. VCA sluit aan bij het VGM-beheersysteem van de opdrachtgever. De medewerkers van SBR spreken dezelfde "taal" als het gaat over veiligheid, gezondheid en milieu. Het VCA-certificatieproces heeft overeenkomsten met de ISO 9000-systemen en -audits. VCA is ook ondersteunend aan de managementsystemen en audits, zoals ISO 14001 en OHSAS 18001. Door toepassing van het VCA-certificatieproces kan het VGM-beheersysteem van SBR goed aansluiten op het VGM-beheersysteem van de opdrachtgever en toekomstige opdrachtgevers.


« Terug

Service Bureau Rasenberg BV - Smederijstraat 2 - 4814 DB Breda - T: +31.76-5420032 - E:info@rasenberg.org